Jdi na obsah Jdi na menu
 

REFERENCE

Ekologii se věnuji profesně a naplno již 18. rokem. Můžu Vám nabídnout své bohaté zkušenosti, podložené znalostmi, které si intenzivně rozšiřuji při řešení vážných ekologických problémů na stavbách nebo během příprav na environmentálně zaměřené semináře. Následující přehled činností, které jsem zajišťoval jako zaměstnanec nebo samostatný expert pro různé organizace, Vám dá nahlédnout do šíře i hloubky zdárně splněných úkolů. Podobné úkoly jsem připraven zajišťovat také pro Vás.

 

skanska.jpg strabag.jpg eurovia.jpg metrostav2.jpg ohlzs2.jpg alpine.png
colas.jpg atedos.jpg ecological.jpg lipka.jpg logonsk.png logo_cirikani.jpg

 

 

STAVEBNÍ EKOLOGIE

► Vedení týmu zpracovatele EIA, environmentální příprava projektů staveb, zoologické průzkumy, dendrologické průzkumy, odpadové hospodářství, inženýring, biologický dozor a expertní poradenství při řešení problémů na velkých stavbách:

Obalovna asfaltových směsí Smolín (2006, oznámení EIA) – hlavní zpracovatel oznámení.

Multifunkční Hala Olomouc (2007, oznámení EIA) – hlavní zpracovatel oznámení.

Revitalizace a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov (2007, dokumentace EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Modernizace žst. Kroměříž (2007, projektová dokumentace) – hlavní zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa (2007, projektová dokumentace) – hlavní zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné (2008, dokumentace EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice (2008, projektová dokumentace) – hlavní zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba (2008, projektová dokumentace) – hlavní zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku Mikulčice a Kopčany včetně přístupových komunikací pro nemotorovou dopravu a pěší turistiku (2008, vliv záměru na lokalitu Natura 2000) – ornitologie, ochrana přírody.

Svinov Centrum (2008, oznámení EIA) – ochrana životního prostředí, dendrologie.

Těžba štěrkopísku Chropyně - sever (2008, dokumentace EIA) – hlavní zpracovatel dokumentace.

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín (2008, dokumentace EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie, migrační studie.

Rekonstrukce silnic II/199 a III/199 23 Halže – HP Pavlův Studenec (2008, projektová dokumentace) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Přeložka silnice II/201 Kokašice - Nová Ves (2008, oznámení EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Přeložka silnice II/193 Stříbro – Sever (2009, oznámení EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie.

II/150 – Vícov – obchvat obce (2009, oznámení EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Přeložka silnice II/193 Stříbro - Sever (2009, oznámení EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Modernizace traťového úseku Blažovice - Nezamyslice (2009, přípravná dokumentace, dokumentace EIA) – ochrana životního prostředí, zoologie, migrační studie.

Rozšíření dobývacího prostoru Grygov (2009, oznámení EIA) – zoologie, ochrana přírody.

Rekonstrukce komunikace II/369 Ostružná - Branná (2009, projektová dokumentace) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Rekonstrukce žst. Bojkovice vč. rekonstrukce zabezpečovacího zařízení (2009, projektová dokumentace) – ochrana životního prostředí, zoologie.

Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR (6 km) a stavba Silnice I/67 Bohumín – Skřečoň – obchvat (1,6 km) (2010, realizace stavby) – ornitologický průzkum, monitoring a analýza vlivů na ptactvo.

Dálnice D3 Tábor – Veselí n. Lužnicí (2010, realizace stavby) – odborný dozor při transferu kosatce sibiřského.

Dálnice D3 Tábor – Veselí n. Lužnicí (2010 – 2012, realizace stavby) – ornitologické průzkumy.

Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava (2010, realizace stavby) – monitoring obojživelníků a plazů a návrh ochranných opatření.

R48 Rychaltice – Frýdek-Místek (2010 a 2012, realizace stavby) – ornitologické průzkumy.

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice (2010, projektová dokumentace) – ornitologický průzkum a posouzení vlivu na ptactvo.

Revitalizace mokřadu „Krkavec“, k.ú. Teplice nad Bečvou (2010, dokumentace pro územní řízení) – základní posouzení rizik záměru v oblasti environmentu.

Silnice III/43510 Blatec – průtah (2011, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

II/449 Senice – průtah (2011, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Rekonstrukce místních komunikací v obci Majetín (2011, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Silnice II/150: Křižovatka se sil. III/4389 – hranice okresů KM – VS, silnice III/43810, III4389: Loukov – Libosváry; 2. etapa: Loukov, průtah obcí.; 3. etapa: Loukov - Libosváry (2012, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Silnice III/50736: Brumov – Návojná, etapa I. (2012, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí, dendrologie.

Silnice III/4345 Klenovice – Ivaň (2014, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Možné využití pozemků parc. č. 1060/3, 1061/1, 1061/5, 1061/6, 1061/8, 1061/12, 1061/18 v k.ú. Horní Moštěnice (2014, studie) – environmentální rizika a příležitosti investičního záměru.

Silnice II/446 Hanušovice Nová Seninka (2015, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Dopravní terminál Litovel (2015, studie) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Silnice II/445 a II/457 Zlaté Hory – hranice kraje (2016, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

Cyklostezka Slatinice - Lutín (2017, projektová dokumentace) – zpracovatel vlivu na životní prostředí.

 

 

► Člen řídícího týmu vyššího zhotovitele stavby - osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a řízení odpadového hospodářství na veškerých objektech stavby:

Rekonstrukce žst. Olomouc (2014 – 2016, realizace stavby) – pravidelné ekologické kontroly stavby, odpadové hospodářství, dendrologické průzkumy a povolení ke kácení dřevin, biologický monitoring a biologický dozor stavby, jednání s Českou inspekcí životního prostředí.

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n. (2015 – 2016, realizace stavby) - pravidelné ekologické kontroly stavby, odpadové hospodářství, dendrologické průzkumy a povolení ke kácení dřevin, biologický monitoring a biologický dozor stavby.

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Tvorba a realizace ekologických výukových programů a zážitkově-poznávacích exkurzí pro školy, organizování a lektorování přírodovědných kurzů pro učitele, vysokoškolská výuka, plánování a realizace vnitřního vzdělávání pedagogického sboru, testování evaluačního systému a evaluace výuky na pracovištích, vedení středoškolského přírodovědného klubu a environmentální poradenství, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2003 – 2006.

Vedení praxí pro studenty středních a vysokých škol, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s., Přerov 2009  2010.

Tvorba a realizace zážitkově-poznávacích exkurzí v chráněných územích pro základní a střední školy, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s., Přerov 2010  2014.

Didaktika ochrany životního prostředí (externí univerzitní učitel, seminář pro studenty odborných směrů v rámci doplňujícího pedagogického vzdělání), Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010 2011.

Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání (spoluautor vysokoškolských skript, kapitoly A 2.2 a B 7.4), Brno 2012. Recenze skript zde.

Ekologie v projekční a stavební praxi (lektor semináře pro investory, architekty, projektanty a zhotovitele staveb), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 2015.

Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor (odborná přednáška), Konference Dřeviny mimo les II, Hustopeče 2017.

Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor (odborná přednáška), Konference Dřeviny mimo les III, Žďár nad Sázavou 2018.

 

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ekologické a vzdělávací projekty realizované v neziskové organizaci NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s., Přerov 2002 – 2018.

 

 

DALŠÍ ZKUŠENOSTI

Zavedení a certifikace systému společnosti dle ISO 14 001, Ecological Consulting a.s., Olomouc 2007.