Jdi na obsah Jdi na menu
 

27. 1. 2017

Smog není jednoduchá rovnice

Průmysl, energetika, automobilová doprava a lokální topeniště produkují obrovské množství znečišťujících látek (polétavý prach PM10, PAU, SO2, NOx, těžké kovy,...), z nichž některé jsou jen dráždivé svým účinkem na sliznice dýchacích cest, jiné jsou dokonce karcinogenní nebo způsobují degenerace lidského plodu. Pro lidi s chronickými respiračními obtížemi mohou znamenat náhlé zhoršení zdravotního stavu, nebo v krajním případě předčasné úmrtí.

V zimním období dochází v údolích a nížinách k inverznímu počasí, kdy je v nižších nadmořských výškách také nižší teplota než na výše položených místech. Protože se vzduch při povrchu neprohřívá, nezvedá se a necirkuluje, jsou města i vesnice nedostatečně odvětrávány a dochází k hromadění toxických látek v ovzduší. Tento jev se nazývá smog.

Přes ohromné investice do odsíření hnědouhelných elektráren a dobře fungující varovné systémy ve městech se smog vyskytuje stále častěji a nedokážeme jej znatelně omezovat. Když se rozhlédneme kolem, není divu: Je stále více osobních a nákladních aut, řada ve špatném technickém stavu, odklon a útlum dopravy v obcích pokračuje jen velmi pomalu, projekty pro podporu a zkapacitnění ekologické, zvláště pak hromadné dopravy jsou nedostatečné, ochrana ovzduší ze strany průmyslu a energetiky je často jen v papírové podobě a občané v kamnech a kotlích spalují především to, co je levné, včetně odpadu s obsahem nebezpečných látek.

komin.png

Ochrana ovzduší je většinou jen proklamovaná, protože ve výsledku stále narůstá počet lidí s nemocemi, na nichž má znečištěné ovzduší zásadní podíl - astma, alergie, kardiovaskulární onemocnění, některé formy rakoviny nebo třeba neplodnost. Kromě dalších, větších a účinnějších opatření na ochranu ovzduší je rovněž nutné více využívat stávající, poměrně kvalitní legislativu.

Velký důraz musí být nově na tolik opomíjenou účinnou osvětu mezi lidmi a zároveň je potřeba donutit největší znečišťovatele k razantnímu omezení emisí, neboť technologie k tomu existují. Významná část znečištění se k nám dostává i ze zahraničních průmyslových oblastí. Česká republika musí proto více jednat o respektování legislativy EU a přijímání mezinárodních environmentálních závazků také u našich sousedů a v celé Evropě.

Řešit kvalitu ovzduší na úrovni malých obcí, velkých měst, regionů nebo celého státu samozřejmě lze. Nově by to ale mělo být se zapojením ekologických expertů z praxe a při aktivitě všech ministerstev, jejichž resorty problém způsobují (průmysl, energetika, doprava) nebo naopak je dokáží řešit (životní prostředí, místní rozvoj, školství). Pochopitelně ale musí pomoci také každý občan, ať už se rozhoduje při volbě dopravy nebo zvažuje výměnu zdroje tepla pro svůj rodinný dům. Všichni jsme zodpovědni za stav životního prostředí, které bezprostředně ovlivňuje naše zdraví a celkovou kvalitu života.