Jdi na obsah Jdi na menu
 

4. 3. 2019

Jarní a letní kácení dřevin

 

Předjařím, tedy tím obdobím, kdy zima nesměle ustupuje jaru mezi koncem ledna a začátkem dubna, vrcholí sezóna kácení dřevin. Kácet nebo razantně ořezávat dřeviny je zpravidla možné a doporučené v tzv. období vegetačního klidu, které můžeme vymezit podzimním spadem listů a jarním rašením pupenů. Je to doba, kdy dřevina snese i silný ořez, lze ji skácet šetrně na zamrzlé půdě, dřevo má menší objem vody a bez listí je řez či kácení mnohem přehlednější. U jehličnatých dřevin tyto výhody platí jen zčásti. Dalším důležitým důvodem kácení či ořezu dřevin v období vegetačního klidu je z důvodu ochrany volně žijících živočichů, a to zejména hnízdících ptáků a letních kolonií netopýrů (v dutinách).

V březnu je kácení dřevin, rostoucích mimo les, nejurputnější. Soukromé osoby, firmy ale také obce se snaží rychle pokácet a ořezat vše potřebné. Často jsme ale svědky toho, že hromady ořezaných větví leží v místě prací nebo na nějaké meziskládce i následující týdny, než dojde k jejich odvozu či štěpkování na místě. Ve stejné době ale už mohou v těchto hromadách hnízdit ptáci, kterým byly okolní křoviny odstraněny. Před odstraněním většího množství dřevní hmoty je proto vhodné, aby jej prohlédl biolog (ornitolog), a tím se předešlo porušení § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který zajišťuje ochranu také běžných druhů ptáků.

img_0418.jpg

 

Kácení dřevin je legislativně ošetřeno zákonem o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) a prováděcí vyhláškou o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (189/2013 Sb., ve znění vyhlášky 222/2014 Sb.). Ve specifických případech je tato legislativa doplněna ještě např. stavebním zákonem (183/2006 Sb.), zákonem o dráhách (266/1994 Sb.), vodním zákonem (254/2001 Sb.) nebo energetickým zákonem (458/2000 Sb.). Povolovací proces je pak upraven správním řádem (500/2004 Sb.).

Dřeviny je možné ve výjimečných případech kácet také mimo období vegetačního klidu. Nejčastěji je taková potřeba vyvolána významnějšími stavebními záměry, u nichž dochází k předání staveniště v nevhodnou dobu (z pohledu ochrany dřevin). Rozhodnutí ovšem náleží místně a věcně příslušnému orgánu ochrany přírody (zpravidla městský úřad či magistrát) a ten může požadovat zajištění zájmů ochrany přírody prostřednictvím biologického dozoru, kterým je odborně způsobilá osoba s příslušným vzděláním a praxí.

 

K řešení této problematiky vám můžu nabídnout následující služby:

► dendrologické průzkumy území a staveb

► zastupování ve věci povolování ke kácení

► biologický dozor během kácení dřevin

► přednáška Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor

 

Máte-li dotaz nebo chcete-li poptat výše uvedené služby, využijte rychlé kontakty: info@stavebniekologie.cz, tel. +420 737 167 974. Reference k mé odborné činnosti naleznete na tomto odkazu. Těším se na spolupráci s vámi!