Jdi na obsah Jdi na menu
 

5. 1. 2017

EIA pro dopravní stavby

Ministerstvo životního prostředí vydalo další dvě závazná stanoviska EIA k prioritním dopravním stavbám. "Účelem modernizace trati v úseku Sudoměřice - Votice je vybudovat novou dvojkolejnou trať, díky čemuž se zvýší výkonnost, životnost trati i pohodlí cestujících a také se zvýší bezpečnost železničního provozu. Významným přínosem bude rovněž snížení hlukové zátěže, které jsou vystavováni v současné době obyvatelé v této oblasti," komentuje jeden z prioritních dopravních záměrů, které aktuálně získaly závazné stanovisko, ministr Brabec (více ZDE).

Modernizace tratí a rekonstrukce silnic bezpochyby zlepšují stav životního prostředí. U tratí je významné zejména snižování hluku z projíždějících vlaků jak výstavbou protihlukových stěn (PHS), tak inovativní konstrukcí kolejového svršku. U silnic v obytné zástavbě se stále častěji používá tichý asfalt. Značné rezervy jsou ještě s nakládáním se srážkovými vodami z dopravních staveb s ohledem na environmentální problémy v podobě povodní a sucha, ale i z důvodu ochrany kvality podzemních a povrchových vod. Stejně tak panuje nejednotnost a zastaralost přístupů k zapojení dopravních staveb do okolní krajiny a k ochraně migrujících volně žijících živočichů.

Řešením pro kvalitnější dopravní projekty je zapojit zkušené stavební ekology již před začátkem samotného projektování, do fáze prvních úvah a studií proveditelnosti. Málo se také využívá potenciálu seriózního porovnání různých variant provedení dopravní stavby, a to i s důrazem na environmentální zhodnocení záměru.